Bod č.51.:

MAJ/12 - Uzavření dodatku č. 3 ke SOSB darovací se spol. IMMORENT Plzen, s.r.o. - změna ve výstavbě komunikace větev 6 a 7, Bor. pole, Zel. troj. - jih

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 554 ze dne 15.5.2008-SOSB)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 261 ze dne 15. 5. 2008-SOSB)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 61 ze dne 16. 2. 2012)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 187 ze dne 3. 2. 2012- dodatek č. 2)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 91 ze dne 16. 2. 2012-dodatek č. 2)
Příloha č.7 (zápis z KNM 16.8.2012)
Příloha č.8 (zákres rozsahu TDI k dodatku č.2)
Příloha č.9 (zákres rozsahu TDI k dodatku č.3)
Příloha č.10 (mapy)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1142 ze dne 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:426 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX