Bod č.52.:

MAJ/13 - Uzavření dodatku č. 2 ke SOSB kupní se spol. Keen Properties, s.r.o. - změna ve výstavbě komunikace větev 6 a 7, Bor. pole, Zel. troj. - jih

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1409 zedne 8. 10. 2009-SOSB)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 633 ze dne 15. 10. 2009-SOSB)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 61 ze dne 16. 2. 2012)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 186 ze dne 3. 2. 2012-dodatek č. 1)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 92 ze dne 16. 2. 2012-dodatek č. 1)
Příloha č.7 (zápis z KNM 16.8.2012)
Příloha č.8 (zákres rozsahu TDI k dodatku č.1)
Příloha č.9 (zákres rozsahu TDI k dodatku č.2)
Příloha č.10 (mapy)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1143 ze dne 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:427 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX