Bod č.53.:

MAJ/14 - Uzavření dodatku č. 2 ke SOSB kupní se spol. PALAMON CONSULTING, a.s. - změna ve výstavbě komunikace větev 6 a 7, Bor. pole, Zel. troj. - jih

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 185 z 3. 2. 2012 )
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 90 z 16. 2. 2012)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 61 z 16. 2. 2012)
Příloha č.5 (zápis z KNM 16.8.2012)
Příloha č.6 (zákres rozsahu TDI k dodatku č.1)
Příloha č.7 (zákres rozsahu TDI k dodatku č.2)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1144 z 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX