Bod č.111.:

KŽP/3 - Průběžné žádosti o dotace z FŽP MP za I. pololetí roku 2012

(předkladatel:pí Maroušková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX