Bod č.49.:

MAJ/10 - Změna usnesení ZMP č. 375/2004 ve věci veřejného zájmu a omezujících podmínek stanovených ÚZSVM k realizaci BÚP areálu Šťáhlavice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (předešlá usnesení RMP a ZMP z roku 2004 a 2011)
Příloha č.2 (vyjádření ÚZSVM)
Příloha č.3 (smlouva o výpůjčce)
Příloha č.4 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.5 (kopie katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 901/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:424 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX