Bod č.50.:

MAJ/11 - Bezúplatný převod parc. č. 12785/5, k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - Fakultní nemocnice do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (původní žádost FN)
Příloha č.2 (sdělení FN)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (dříve přijatá rozhodnutí orgánů města)
Příloha č.5 (usnesení RMP a ZMP z roku 2012)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1147/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:425 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX