Bod č.25.:

FIN/6 - Žádost o podporu z ROP Jihozápad pro projekt „Greenways – cyklostezka přes božkovský ostrov“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis ÚKEP)
Příloha č.2 (Podrobná situace stavby)
Příloha č.3 (Dopis starostky Starého Plzence)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX