Bod č.73.:

PROP/4 - Zrušení usn. ZMP č. 654/2011 ve věci uzavření SoBSK na budoucí prodej pozemků p.č. 274/66, 67, k.ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO P3 č. 288/11)
Příloha č.4 (zápis KNM 10/11) (*)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1524/11 a usn. ZMP č. 654/11)
Příloha č.6 (odstoupení od žádosti)
Příloha č.7 (žádost o ukončení NS)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 1174/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX