Bod č.78.:

PROP/9 - Prodej pozemků v k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (zápis Komise MO P2 č. 15/12)
Příloha č.4 (stanovisko OŽP)
Příloha č.5 (rozhodnutí MO P2 č. ÚMO2/11039/10)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 1168/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:453 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX