Bod č.79.:

PROP/10 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 452/29 vč. studny, vše v k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko OŘTÚ/06)
Příloha č.3 (stanovisko MO P5 z 03/07)
Příloha č.4 (stanovisko OŘTÚ/07)
Příloha č.5 (usn. ZMO P5 č. 28/07)
Příloha č.6 (stanovisko OŽP)
Příloha č.7 (stanovisko MO P5 z 10/07)
Příloha č.8 (stanovisko OŘTÚ/08)
Příloha č.9 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.10 (zápis KNM 08/08)
Příloha č.11 (sdělení 08/11)
Příloha č.12 (sdělení 09/11)
Příloha č.13 (stanovisko ORP)
Příloha č.14 (usn. ZMO P5 č. 12/12 a 22/12)
Příloha č.15 (zápisy KNM 2012)
Příloha č.16 (fotodokumentace)
Příloha č.17 (územní plán)
Příloha č.18 (letecký snímek)
Příloha č.19 (orientační mapa)
Příloha č.20 (geometrický plán )
Příloha č.21 (majetek města)
Příloha č.22 (usn. RMP č. 1171/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:454 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX