Bod č.82.:

PROP/13 - Prodej id. 1/2 pozemku p.č. 1259 a pozemků p.č. 1274/16,33, p.č. 3029/7, vše v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (zápis z jednání vč. zákresu)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO P1 č. 38/12)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1169/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX