Bod č.83.:

PROP/14 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 5096/4 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usn. KNM RMO P2 č. 106/11)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (geometrický plán )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 906/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:458 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX