Bod č.84.:

PROP/15 - Prodej ideální 1/2 pozemků p.č. 1701/1, 2 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost pana Soukupa)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (sdělení ÚKRMP)
Příloha č.4 (usn. KNM RMO P2 č. 115/10)
Příloha č.5 (usn. RMO P2 č. 13/11)
Příloha č.6 (žádost spol. Nesscom)
Příloha č.7 (zápis KNM) (*)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (regulační podmínky)
Příloha č.13 (majetek města)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 1170/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX