Bod č.86.:

PROP/17 - Prodej id. podílu ve výši 460/891 k celku nemovitostí na adrese Perlová 4, domu č. p. 65 včetně pozemku parc. č. 88, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (popis nemovitosti)
Příloha č.4 (zápis z KNM 7.6.2012)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1164 z 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:461 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX