Bod č.62.:

MAJ/23 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 239/42, k.ú. Litice u Plzně, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 171/2008)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP )
Příloha č.5 (mapy se zákresem transakce)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1135 ze dne 23.8.2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:437 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX