Bod č.65.:

MAJ/26 - Výkup pozemku parc. č. 385/16, k.ú. Litice u Plzně, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP )
Příloha č.4 (mapy se zákresem transakce)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1137 ze dne 23.8.2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX