Bod č.66.:

MAJ/27 - Směna pozemků parc. č. 247/2 a 247/3 v k.ú. Radobyčice do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o směnu)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 344 ze dne 17. 6. 2010 a usn. ZMP č. 517 ze dne 16. 9. 2010)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapy FO se zákresem transakce)
Příloha č.8 (mapy města se zákresem transakce)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1138 ze dne 23.8.2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX