Bod č.67.:

MAJ/28 - Směna částí pozemků v k. ú. Radobyčice do majetku města Plzně v rámci projektu Čistá Berounka - etapa II

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP )
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy se zákresem transakce)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1139 ze dne 23.8.2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:442 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX