Bod č.46.:

MAJ/7 - Výkup id. spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 680/1, k.ú. Doudlevce, od p. Bočka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Nabídka p. Bočka)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Vyjádření p. Bočka ke změně rozsahu)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP ze dne 21. 10. 2011) (*)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP ze dne 27. 3. 2012) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 898 ze dne 28. 6. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:421 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX