Bod č.45.:

MAJ/6 - Dodatečný výkup pozemku parc.č. 1950/1, k.ú. Skvrňany, od podílových spoluvlastníků p. Jindřicha a p. Panoše, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost podílových spoluvl. vč. souhlasu s cenou stanovenou pro dod. výkupy )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 229 ze dne 5. 6. 2012)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 654 a č. 722 pro dodatečné výkupy )
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 16. 8. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky z KM- MM, ÚP, LS, OTM)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1146 ze dne 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:420 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX