Bod č.28.:

OK/1 - Schválení Statutu Umělecké ceny města Plzně a vyhlášení soutěže o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut Umělecké ceny města Plzně)
Příloha č.2 (Soutěž o vizuální návrh Umělecké ceny)
Příloha č.3 (Návrh aktualizace Statutu města Plzně)
Příloha č.4 (Časový harmonogram a varianty programu udílení Umělecké ceny )
Příloha č.5 (Výtah ze zápisu ze zasedání Komise kultury RMP ze dne 8.8.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX