Bod č.59.:

MAJ/20 - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní - p. Polívka - "Odkanalizování Lhoty - splašková, dešťová kanalizace"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 68/2010)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 76/2010)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP 16. 8. 2012)
Příloha č.5 (zákres pro výkup)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1145) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:434 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX