Bod č.18.:

ŘEÚ/1 - EIB - výplata 3. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (EIB - výplata 3. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč)
Důvodová zpráva (EIB - výplata 3. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 666 ze dne 12.11.2009)
Příloha č.2 (Usn. ZMP č. 744 ze dne 10.12.2009)
Příloha č.3 (Usn. ZMP č. 417 ze dne 1.9.2011)
Příloha č.4 (Usn. ZMP č. 611 ze dne 8.12.2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX