Bod č.9.:

ÚKEP/3 - Změna IPRM "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města)
Příloha č.2 (Návrh a řešení problematiky umístění Archivu města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX