Bod č.97.:

OŠMT/1 - Změna účelu použití investičního příspěvku Tyršovy základní školy a mateřské školy Plzeň

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX