Bod č.47.:

MAJ/8 - Změna usnesení ZMP č. 762 ze dne 3. 3. 2011 ve věci bezúplatného převodu pozemku PF ČR v k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 112 ze dne 17.2. 2011)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 76 ze dne 3.3. 2011)
Příloha č.3 (Vyjádření PF ČR - zjištění hist. majetku)
Příloha č.4 (Katastrální mapy)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 897 ze dne 28. 6. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:422 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX