Bod č.98.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření - stanovení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku pro 25. ZŠ Plzeň

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:473 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX