Bod č.12.:

ÚKEP/6 - Zrušení usnes. ZMP č. 4 ze dne 28. 1. 2010 o přij. dotace z ROP NUTS II Jihozápad, projekt Digit. škola - interakt. výuka

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX