Bod č.58.:

MAJ/19 - Zrušení usnesení ZMP č. 738 ze dne 8.12.2005 a schválení bezúpl. převodu pozemků od PF ČR v k.ú. Koterov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření PF ČR)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko starosty MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1425 ze dne 24. 11. 2005)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 738 ze dne 8. 12. 2005)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Katastrální mapy)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1152 ze dne 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX