Bod č.13.:

ÚKEP/7 - Žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Greenways Plzeň

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Seznam úseků v rámci projektu „GREENWAYS PLZEŇ“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX