Bod č.57.:

MAJ/18 - Bezúplatný převod pozemků p.č. 1072/2 a p.č. 540/18, k.ú. Malesice, od PF ČR do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření PF ČR k převodu)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.4 (Nájemní smlouva)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Katastrální mapy)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1153 ze dne 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX