Bod č.89.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1157/8, 1157/9 a 1157/10 v k.ú. Újezd

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM )
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1157 ze dne 23.8.2012)
Příloha č.8 (fotografie)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (GP č. 1166-25/2012 ze dne 26.6.2012)
Příloha č.12 (modrá mapa se zákresem transakce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:464 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX