Bod č.56.:

MAJ/17 - Výkup pozemků v k.ú. Bukovec v lokalitě tzv. Bukoveckého ostrova od pana Ing. Maška

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost p. Ing. Maška)
Příloha č.2 (Vyjádření p. Ing. Maška - návrh kupní ceny)
Příloha č.3 (Nevyužití předkupního práva PF ČR)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (Stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.6 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.7 (Koordinační situace "Revitalizace nábř. Berounky")
Příloha č.8 (Zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.9 (Fotodokumentace)
Příloha č.10 (Katastrální mapy)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1133 ze dne 23. 8. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:431 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX