Bod č.69.:

MAJ/30 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro stavbu „II/231 – Plzeň, ul. 28. Října, Bílá Hora – I. etapa“ – pan Šmíd

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI MMP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 89/2012) (*)
Příloha č.4 (zápis KNM ze dne 16. 8. 2012) (*)
Příloha č.5 (záborový elaborát)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 23. 8. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:444 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX