Bod č.41.:

MAJ/2 - Zrušení usnesení ZMP č. 457 ze dne 1. 9. 2011 ve věci výkupu pozemku parc. č. 283 v k.ú. Malesice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření MO Plzeň 9)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1058/11, usnesení RMP č. 900/12)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 457/11)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:416 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX