Bod č.48.:

MAJ/9 - Směna pozemků mezi městem Plzní a ŘSD ČR

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka směny)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ k.ú. Plzeň a Bolevec)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ k.ú. Černice a Hradiště)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (stanovisko MO Plzeň 2, 8)
Příloha č.6 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.7 (zápis z KNM dne 16. 8. 2012)
Příloha č.8 (GP a katastrální mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1131/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:423 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX