Bod č.91.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2469/34 v k.ú. Plzeň 4

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku ze dne 3. 1. 2012)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (stanovisko MO 4)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 7. 6. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1156 z 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:466 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX