Bod č.80.:

PROP/11 - Prodej pozemku parc. č. 11774/10, k.ú. Plzeň, z důvodu majetkoprávního narovnání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 108/2012)
Příloha č.4 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (KM)
Příloha č.10 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:455 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX