Bod č.103.:

MAJ/31 - Uzavírání kupních smluv dle usnesení ZMP č. 270/2011

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (usnesení ZMP č. 270/2011)
Informativní zpráva č.2 (zápis z KNM )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX