Bod č.81.:

PROP/12 - Prodej části pozemku parc. č. 1878/50, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 72/2012)
Příloha č.4 (zápis z KNM )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (GP)
Příloha č.10 (KM)
Příloha č.11 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX