Bod č.44.:

MAJ/5 - Směna pozemků v k.ú. Skvrňany mezi městem Plzní a p. Pavlem Janoušem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVSMP o majet. vypořádání s vlast. pozemku)
Příloha č.2 (Postoupení žádosti z PROP MMP na MAJ MMP)
Příloha č.3 (Záznam z os. jednání na MAJ MMP dne 13. 10. 2011)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ ze dne 1. 12. 2011)
Příloha č.5 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 43 ze dne 28. 2. 2012)
Příloha č.6 (Vyjádření sousedů, starší fotodokumentace)
Příloha č.7 (Zápis KNM RMP ze dne 10. 5. 2012)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapy- MM, ÚP, let. snímek, orient. tur. mapa, GP)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 902 ze dne 28. 6. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:419 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX