Bod č.87.:

PROP/18 - Řešení dluhu vyplývajícího z kupní smlouvy na prodej bytu v domě v Plzni, Šeříková 28

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1181/12) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX