Bod č.72.:

PROP/3 - Změna usnesení ZMP č. 342/2011 - zbytkové plochy Lobzy - Horáková

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 820/2011) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 342/2011) (*)
Příloha č.3 (Dopis paní Horákové)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapa - územní plán)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 908/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:447 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX