Bod č.75.:

PROP/6 - Prodej pozemku p.č. 6691, k.ú. Plzeň - SVJ Alešova 8

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (Stanovisko MO P3)
Příloha č.4 (Vyjádření BYT MMP)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP ze dne 23.8.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:450 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX