Bod č.68.:

MAJ/29 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě - TJ Slavoj Plzeň - v souvislosti se stavbou Prodloužení tramvajové trati na Borská pole.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost TJ Slavoj Plzeň)
Příloha č.2 (územní rozhodnutí)
Příloha č.3 (usnesení RMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMP)
Příloha č.5 (kupní smlouva)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (zápis KNM ze dne 16.8.2012)
Příloha č.8 (mapy KN)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1180/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:443 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX