Bod č.33.:

OI/1 - Demolice objektu na pozemku p.č. 8289/2 k.ú. Plzeň

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Územní plán)
Příloha č.3 (Letecký snímek)
Příloha č.4 (Modrá mapa)
Příloha č.5 (Situace )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Usnesení dle DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:408 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX