Bod č.104.:

OI+ŘEÚ/3 - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30.6.2012

(předkladatel:Ing. Kaucký, Ing.Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX