Bod č.26.:

ÚČT/1 - Novela vyhl. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušení vyhl. za provozovaný výherní hrací přístroj

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:402 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX