Bod č.70.:

PROP/1 - Nakládání s pozemkem parc. č. 5538 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost + zákres)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Vyjádření ke stanovisku TÚ MMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P2 - Slovany )
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1172/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:445 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX