Bod č.60.:

MAJ/21 - Uzavření směnných smluv se 4 FO spoluvlastníky pozemků v k.ú. Černice, výstavba - „Soubor polyfunkčních staveb“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spoluvlastníků a souhlas s cenami)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 8)
Příloha č.4 (zápis z KNM 16.8.2012)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán - zákres 1 směny)
Příloha č.8 (geometrický plán - zákres 2 směny)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1151 z 23. 8. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX